Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1 | C-n.vn

Đề bài
Rút gọn
a) (sqrt {dfrac{{2{a^2}{b^4}}}{{50}}} )         b) (dfrac{{sqrt {2a{b^2}} }}{{sqrt {162} }})  với (a ge 0.)
Video hướng dẫn giải

Sử dụng các công thức (sqrt {dfrac{A}{B}}  = dfrac{{sqrt A }}{{sqrt B }},left( {A ge 0;B > 0} right)); (sqrt {AB}  = sqrt A .sqrt B ;,sqrt {{A^2}}  = left| A right|); (sqrt {A^2}=|A|.)

Lời giải chi tiết

a) Ta có (sqrt {dfrac{{2{a^2}{b^4}}}{{50}}}  = sqrt {dfrac{{{a^2}{b^4}}}{{25}}}  = dfrac{{sqrt {{a^2}{b^4}} }}{{sqrt {25} }} = dfrac{{sqrt {{a^2}} .sqrt {{b^4}} }}{5})(= dfrac{{sqrt {{a^2}} .sqrt {{(b^2)^2}} }}{5} = dfrac{{|a|{b^2}}}{5})b) Ta có (dfrac{{sqrt {2a{b^2}} }}{{sqrt {162} }} = sqrt {dfrac{{2a{b^2}}}{{162}}}  = sqrt {dfrac{{a{b^2}}}{{81}}}  = dfrac{{sqrt {a{b^2}} }}{{sqrt {81} }} )(= dfrac{{sqrt a .sqrt {{b^2}} }}{9} = dfrac{{left| b right|sqrt a }}{9}) Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe.Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3­ thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2. Tỉ khối | C-n.vn