Trên Windows 10, Robocopy (Robust File Copy) là một công cụ dòng lệnh quản lý file mạnh mẽ, với hàng loạt các tùy chọn để chuyển file và thư mục sang một vị trí khác nhanh và đáng tin cậy hơn so với sử dụng File Explorer. | C-n.vn

Trên Windows 10, Robocopy (Robust File Copy) là một công cụ dòng lệnh quản lý file mạnh mẽ, với hàng loạt các tùy chọn để chuyển file và thư mục sang một vị trí khác nhanh và đáng tin cậy hơn so với sử dụng File Explorer.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để sao chép dữ liệu bằng Robocopy trên Windows 10, ngoại trừ các file và thư mục không cần thiết.

Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy

Để loại trừ một thư mục trong khi sao chép bằng Robocopy, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép các file và thư mục, ngoại trừ một thư mục cụ thể, sang vị trí khác và nhấn Enter:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:sourcefolderpathtoexclude-folder"
Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy
Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy

Ví dụ này loại trừ một thư mục cụ thể bằng Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-folder-1

Ví dụ này loại trừ một thư mục sử dụng tùy chọn ký tự đại diện Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-fold*

Ví dụ này loại trừ nhiều thư mục bằng Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:sourcefolderpathtoexclude-folder-1" "C:sourcefolderpathtoexclude-folder-2"

Khi bạn hoàn thành các bước, tất cả dữ liệu từ đường dẫn sẽ được sao chép, ngoại trừ các thư mục bạn đã chỉ định trong lệnh exclude_folder_file_robocopy.

READ:  Ứng dụng Bản đồ trên iOS 13 mới được cung cấp thêm tính năng Nhìn xung quanh trong bản đồ, Tạo bộ sưu tập bản đồ hay Chia sẻ thời gian đến ước tính ETA. Trong đó tính năng Nhìn xung quanh bản đồ sẽ cung cấp chi tiết và chân thực hơn về những thành phố mà người dùng tìm tiếm, những bãi biển, công viên hay tòa nhà nào đó. Theo đó người dùng sẽ sử dụng biểu tượng ống nhòm để xem xung quanh khu vực trong thành phố. Hình ảnh chi tiết cho địa điểm đó hiển thị ngay ở bên trên cùng giao diện với hình ảnh chân thực nhất. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng tính năng nhìn xung quanh trong Bản đồ iPhone. | C-n.vn

Cách loại trừ file bằng Robocopy

Để loại trừ một file trong khi sao chép bằng Robocopy, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép các file và thư mục, ngoại trừ một file cụ thể, sang vị trí khác và nhấn Enter:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF "C:sourcefolderpathtofolderfilename.extension"
Cách loại trừ file bằng Robocopy
Cách loại trừ file bằng Robocopy

Ví dụ này loại trừ một file bằng Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filename-1.extension

Ví dụ này loại trừ một file bằng tùy chọn ký tự đại diện Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filena*

Ví dụ này loại trừ nhiều file bằng tùy chọn Robocopy:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF "C:sourcefolderpathtofolderfilename-1.extension" "C:sourcefolderpathtofolderfilename-2.extension

Sau khi hoàn thành các bước, Robocopy sẽ sao chép tất cả các file và thư mục từ một vị trí cụ thể, ngoại trừ những file bạn đã chỉ định trong lệnh bằng cách sử dụng switch /XF.

Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy

Để loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép mọi file và thư mục, ngoại trừ các file và thư mục nhất định, sang ổ khác, rồi nhấn Enter:

robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:sourcefolderpathtoexclude-folder" /XF "C:sourcefolderpathtofolderfilename.extension"
Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy
Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy

Khi bạn hoàn thành các bước, tất cả nội dung sẽ được sao chép sang vị trí mới, ngoài những file và thư mục bạn đã loại trừ trong lệnh bằng cách sử dụng các switch /XD/XF.

  • Cách tạo thư mục vô hình trên desktop Windows 10
  • 6 cách đổi tên tệp và thư mục trong Windows 10
  • Cách thay đổi chế độ xem Group by của thư mục trong Windows 10
  • Lệnh robocopy trong Windows
  • Sử dụng tính năng Robocopy đa luồng để tăng tốc độ sao chép file trên Windows 10
  • Cách đơn giản để xóa thư mục có tên quá dài trên Windows
READ:  Chắc hẳn trong một vài MV ca nhạc của các ca sĩ, bạn đã từng nhìn thấy dòng chữ "Tiki đi cùng" kèm với tên ca sĩ của MV đó. | C-n.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ