Trong CSS, Class được sử dụng để định kiểu cho phần tử với class được chỉ định. Class thường được dùng cho các đối tượng nhóm muốn có cùng một thuộc tính định dạng, mỗi tên class có thể được sử dụng với nhiều phần tử. | C-n.vn

Trong CSS, Class được sử dụng để định kiểu cho phần tử với class được chỉ định. Class thường được dùng cho các đối tượng nhóm muốn có cùng một thuộc tính định dạng, mỗi tên class có thể được sử dụng với nhiều phần tử.

Để khai báo Class trong CSS, ta dùng cú pháp sau:

.ten_class { 
định dạng các thuộc tính CSS
}

Ví dụ:

.quantrimang {
background-color: black;
color: white;
font-size: 20px;

Để xác định phần tử HTML bằng tên class, ta sử dụng cú pháp class="ten_class".

Ví dụ:

<p class="quantrimang">Website Quản Trị Mạng</p>

Lưu ý:

  • Class có thể dùng với bất kì phần tử HTML nào.
  • Tên class chỉ được phép chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới _, dấu gạch nối -. Tên class không nên bắt đầu bằng chữ số.
  • Tên class có phân biệt giữa chữ viết hoa và viết thường.

Ví dụ 1: Chọn và định kiểu tất cả các phần tử với class = “intro”:

.intro { 
background-color: #58257b;
color: white;
}

Kết quả:

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.intro {
background-color: #58257b;
color: white;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Chào mừng bạn đến với Website Quản Trị Mạng</h1>

<div class="intro">
<p>Chuyên mục Làng Công nghệ.</p>
<p>Công nghệ</p>
</div>

<p>Giới thiệu về Quản Trị Mạng</p>

</body>
</html>

Ví dụ 2: Định kiểu cho tất cả các phần tử <p> với class = “hometown” (chỉ áp dụng cho <p>)

p.hometown {
background: #58257b;
color: white;
}

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.hometown {
background: #58257b;
color: white;
}
</style>
</head>
<body>
<h2 class="hometown">Chào mừng bạn đến với Website Quản Trị Mạng</h2>
<p>Chuyên mục Làng Công nghệ</p>
<p class="hometown">Chuyên mục Công nghệ</p>
<p>Chuyên mục Khoa học</p>
<p class="hometown">Chuyên mục Ứng dụng</p>

</body>
</html>

Ví dụ 3: Một phần tử có thể có nhiều class

<p class="center large">Phần tử có 2 class kết hợp</p>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.center {
text-align: center;
color: red;
}

p.large {
font-size: 300%;
}
</style>
</head>
<body>

<h3 class="center">Heading này không bị ảnh hưởng bởi class center</h3>
<p class="center">Đoạn này sẽ được căn giữa và có màu đỏ</p>
<p class="center large">Đoạn này sẽ được căn giữa, có màu đỏ và kích thước
font chữ rất to</p>


</body>
</html>

Xem thêm:

  • Học CSS Cơ bản
  • Học CSS Nâng cao
  • Bộ chọn ID trong CSS
  • Sử dụng bố cục trang Flexbox trong CSS
  • Sử dụng Web Font trong CSS
  • Tìm hiểu sâu về Color trong CSS
  • Bộ chọn thuộc tính – Attribute Selector trong CSS
READ:  Gửi tiết kiệm online BIDV giúp khách hàng tiết kiệm thời gian làm thủ tục, mở tài khoản tiết kiệm mà không cần phải tới ngân hàng. Hiện tại đã có rất nhiều ngân hàng triển khai dịch vụ gửi tiết kiệm online, như gửi tiết kiệm online Vietcombank… Khi gửi tiết kiệm online BIDV, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn, chọn phương thức nhận lãi… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách gửi tiết kiệm online trên BIDV. | C-n.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm