VueJS là thư viện front-end có thể được sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ back-end nào. Nếu muốn tạo ứng dụng front-end đầy đủ chức năng, thì vue-router và vue-resource là hai yếu tố chính tuyệt vời trong VueJS. | C-n.vn

VueJS là thư viện front-end có thể được sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ back-end nào. Nếu muốn tạo ứng dụng front-end đầy đủ chức năng, thì vue-router và vue-resource là hai yếu tố chính tuyệt vời trong VueJS.

Bài viết hôm nay sẽ tìm hiểu sâu về Vue router. Routing (định tuyến) là cách để quản lý các thành phần trong Single Page Applications (SPA). Tất cả các framework front-end nổi tiếng đều sử dụng khái niệm Routing.

Vue router là gì?

Vue router là gì?

Contact.vue

<template>
<h1>Contact us</h1>
</template>

<script>
  export default {

  }
</script>
  • Tổng quan về ngôn ngữ R, cài đặt R trên Windows và Linux
  • Tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu Phi quan hệ - NoSQL
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ
READ:  Hầu hết người dùng không muốn sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm, đặc biệt là những người không có mấy kỹ năng sử dụng Internet. Đa số mọi người chỉ muốn có một công cụ tìm kiếm duy nhất có đầy đủ ba tính năng chính: | C-n.vn