Windows chia sẻ tài nguyên bộ xử lý cho tất cả các tiến trình đang chạy dựa trên mức độ ưu tiên của chúng. Nếu một tiến trình (ứng dụng) có mức ưu tiên cao hơn, nó sẽ nhận được nhiều tài nguyên bộ xử lý để có hiệu năng tốt hơn so với tiến trình với mức ưu tiên thấp hơn. | C-n.vn

Windows chia sẻ tài nguyên bộ xử lý cho tất cả các tiến trình đang chạy dựa trên mức độ ưu tiên của chúng. Nếu một tiến trình (ứng dụng) có mức ưu tiên cao hơn, nó sẽ nhận được nhiều tài nguyên bộ xử lý để có hiệu năng tốt hơn so với tiến trình với mức ưu tiên thấp hơn.

Nếu thích, bạn có thể đặt mức độ ưu tiên theo cách thủ công cho các tiến trình để chạy với mức độ ưu tiên Realtime, High, Above normal, Normal, Below normal hoặc Low trong Windows, dựa trên nhu cầu của chính bạn thay vì mức ưu tiên mặc định. Những thay đổi bạn thực hiện đối với mức độ ưu tiên của một tiến trình (ứng dụng) chỉ là tạm thời và không được đặt vĩnh viễn. Khi ứng dụng bị đóng hoặc bạn khởi động lại máy tính, Windows sẽ quên mức độ ưu tiên bạn đặt cho nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi mức độ ưu tiên của ứng dụng đối với tài nguyên bộ xử lý trong Windows 10.

Lưu ý quan trọng: Không nên thiết lập các tiến trình với mức ưu tiên theo thời gian thực (Realtime), vì nó có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống, bằng cách khiến tất cả những tiến trình ưu tiên thấp hơn khác không có tài nguyên mà chúng cần.

READ:  Kể từ khi ra mắt, Linux đã được thiết kế để hỗ trợ môi trường nhiều người dùng. Với nhiều người dùng và nhóm trên một hệ thống làm việc, việc gặp các thư mục được chia sẻ giữa những người dùng cùng nhóm là điều khá phổ biến và các vấn đề cũng phát sinh từ việc chia sẻ file trong thư mục. | C-n.vn

Contents

Phương pháp 1: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy trong Task Manager

1. Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2. Nhấn vào tab Details, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tên tiến trình (ví dụ, “mspaint.exe”), chọn Set priority và đặt mức ưu tiên mà bạn muốn đặt cho tiến trình (tương ứng là Realtime, High, Above normal, Normal, Below normal hoặc Low).

Chọn Set priority

3. Nhấn vào Change priority để xác nhận.

Nhấn vào Change priority để xác nhận

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Task Manager nếu muốn.

Phương pháp 2: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Get-WmiObject Win32_process -filter 'name = "ProcessName"' | foreach-object { $_.SetPriority(PriorityLevelID) }

Lưu ý: Hãy thay thế ProcessName trong lệnh ở trên bằng tên thực của tiến trình đang chạy (ví dụ, “mspaint.exe”) mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên. Thay thế PriorityLevelID trong lệnh ở trên bằng số (ví dụ, “32768”) trong bảng bên dưới cho mức độ ưu tiên (ví dụ, “Above normal”) mà bạn muốn đặt cho quy trình này. Ví dụ:

Get-WmiObject Win32_process -filter 'name = "mspaint.exe"' | foreach-object { $_.SetPriority(32768) }
ID mức ưu tiên Tên mức ưu tiên
256 Realtime
128 High
32768 Above normal
32 Normal
16384 Below normal
64 Low

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

READ:  Hàm max() được tích hợp sẵn trong Python trả về phần tử lớn nhất trong một iterable hoặc lớn nhất trong những tham số truyền vào. | C-n.vn

Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn

Phương pháp 3: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

wmic process where name="ProcessName" CALL setpriority "PriorityLevelName"

Hoặc:

wmic process where name="ProcessName" CALL setpriority PriorityLevelID

Lưu ý: Thay thế ProcessName trong lệnh trên với tên thực của tiến trình đang chạy (ví dụ, “mspaint.exe”) mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên.

Thay thế PriorityLevelName trong lệnh ở trên bắng tên mức ưu tiên (ví dụ, “Above normal”) trong bảng bên dưới mà bạn muốn đặt cho tiến trình này.

Thay thế PriorityLevelID trong lệnh ở trên bằng số (ví dụ, “32768”) trong bảng bên dưới cho mức độ ưu tiên (ví dụ, “Above normal”) bạn muốn đặt cho quy trình này.

Ví dụ:

wmic process where name="mspaint.exe" CALL setpriority "Above normal"

Hoặc:

wmic process where name="mspaint.exe" CALL setpriority 32768
ID mức ưu tiên Tên mức ưu tiên
256 Realtime
128 High
32768 Above normal
32 Normal
16384 Below normal
64 Low

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt.

Mức ưu tiên Above normal

Mức ưu tiên 32768

Bắt đầu ứng dụng với mức độ ưu tiên đã đặt trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

start "" /PriorityLevelName "Đường dẫn đầy đủ của file ứng dụng"

Nếu thích, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để tạo một shortcut sẽ luôn mở ứng dụng với mức ưu tiên đã đặt.

cmd /c start "" /PriorityLevelName "Đường dẫn đầy đủ của file ứng dụng"

Lưu ý: Thay thế PriorityLevelName trong lệnh ở trên bằngi tên mức độ ưu tiên (ví dụ, “AboveNormal”) trong bảng bên dưới mà bạn muốn đặt cho tiến trình này.

Thay thế “Đường dẫn đầy đủ của file ứng dụng” trong lệnh trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế của file ứng dụng (ví dụ, “C:WindowsSystem32mspaint.exe”) mà bạn muốn bắt đầu.

Ví dụ:

start "" /AboveNormal "C:WindowsSystem32mspaint.exe"
Tên mức độ ưu tiên
Realtime
High
AboveNormal
Normal
BelowNormal
Low
READ:  Chỉnh sửa hình ảnh là một nhiệm vụ khá quan trọng trong kỷ nguyên số. Bạn muốn thay đổi kích thước ảnh, thay đổi độ phân giải hoặc điều chỉnh theo các nhu cầu khác nhau nhưng không làm mất chất lượng hình ảnh? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số giải pháp phần mềm và online giúp phóng to ảnh mà không làm vỡ hình. | C-n.vn

3. Sau khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Đóng Command Prompt

Mọi thao tác đã hoàn tất!

Chúc bạn thực hiện thành công!

  • Hướng dẫn cách tắt gợi ý ứng dụng (Suggested Apps) trên Windows 10
  • Cách di chuyển ứng dụng và chương trình đã cài đặt trong Windows 10
  • Cách phát định dạng video không hỗ trợ trên Windows 10
  • Cách đổi định dạng ảnh hàng loạt trên Windows 10
  • Cách thêm hoặc xóa “SEC NVMe Idle Timeout” khỏi Power Options trong Windows 10
  • Cách thay đổi mức cân bằng sáng SDR và HDR trong Windows 10
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ