Hướng Dẫn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Là Gì, Khái Niệm Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của c-n.vn để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của c-n.vn trên facebook.

Đang xem: Xác định kết quả kinh doanh là gì

*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà c-n.vn đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia c-n.vn

Kết quả

Phương pháp xác định kết quả kinh doanh:

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời kỳ hoạt động chính là chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào của hoạt động SXKD. Tuy nhiên số chênh lệch đó chỉ mới nói lên kết quả lãi (lỗ) tổng hợp của toàn bộ hoạt động SXKD.

Do hoạt động SXKD của doanh nghiệp gồm nhiều loại hoạt động khác nhau nên kết quảkinh doanh của doanh nghiệp trước hết được chia thành 3 loại:

READ:  Ctv Là Gì ? Tại Sao Cần Phải Có Cộng Tác Viên Bán Hàng Là Gì ?

1/ Kết quả hoạt động SXKD thông thường: Kết quả tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh mua bánvật tư hàng hoá, cung cấp thực hiện lao vụ dịch vụ.

Kết quả hoạt động SXKD thông thường là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với trừ đicác khoản: Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí QLDN.

Và để phù hợp và thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh thì kết quả hoạt động SXKD thông thường được xác định theo trình tự sau:

Doanh thu thuần = Tổng DT (theo HĐ) – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ gồm:

– Giảm giá hàng bán.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Nguyên Quán Là Gì, Nguyên Quán Và Quê Quán Có Giống Nhau Không

– Doanh thu hàng bán bị trả lại.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp.

Lợi nhuận gộp= Doanh thuthuần (thực thu)-Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần (kết quả kinh doanh) chính là số lãi (lỗ) về hoạt động sản xuất kinh doanhthông thường.

2/ Kết quả hoạt động tài chính.

Kết quả hoạt động tài chính là lợi nhuận thuần từ hoạt động về đầu tư chứng khoán, chovay, kinh doanh bất động sản… Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa doanh thu (thu nhập) hoạt động tài chính với chi phí về hoạt động tài chính.

READ:  Sự Chênh Lệch Tiếng Anh Là Gì ? Phần Chênh Lệch

Xem thêm: Phong Thủy Dơi Bay Vào Nhà Là Điềm Gì, Xấu Hay Tốt, Dơi Bay Vào Nhà Là Điềm Báo Gì

Lợi nhuận thuần hoạt động tài chính = Doanh thu hoạtđộng tài chính- Chi phí hoạt động tài chính

3/ Kết quả bất thường: Đây là số chênh lệch giữa doanh thu bất thường với chi phí bấtthường:

Lợi nhuận bất thường=Doanhthu bất thường – chi phí bất thường

Kết quả từng loại hoạt động tính như trên cũng mới thể hiện số tổng hợp về doanh thu, thunhập, chi phí để xác định kết quả từng loại hoạt động, xong với các nhà quản trị doanh nghiệp điều quan trọng cần thiết hơn là họ phải biết được kết quả lãi (lỗ) không chỉ riêng cho từng hoạt động mà trong từng hoạt động cần phải biết cụ thể cho từng loại sản phẩm, từng loại lao vụ dịch vụ, từng loại nghiệp vụ (chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh ngắn hạn, dài hạn….). Đó chính là công việc của các cán bộ kế toán phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra được các quyết định phù hợp: Sản xuất tiếp hay thôi, mở rộng qui mô hay thu hẹp, chuyển hướng SXKD, đầu tư cho vay hay sản xuất… Nói cách khác, cần thiết phải tổ chức kế toán chi tiết kết quả kinh doanh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung