Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này> | C-n.vn

Đề bài
Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 29, 30 và lược đồ hình 14 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa: dựa vào bản đồ để xác nhận.* Các sự kiện đấu tranh của 3 nước này:- Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng.- Ở Cu-ba: Năm 1959 cách mạng Cu-ba bùng nổ và thắng lợi.- Ở Chi-lê: + Tháng 9 – 1970, cuộc bầu cử ở Chi-lê giành thắng lợi.+ Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 1970 – 1973.- Ở Ni-ca-ra-goa:+ Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Xan-đi-nô, nhân dân nước này đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.+ Đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ.- Cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mĩ, các phong trào cách mạng ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào những năm 1973 và 1991.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3 | C-n.vn